EU PROJEKT

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:

"Implementacija BIM tehnologije u cjelokupno poslovanje Studio Nexar-a“,  referentne oznake KK.03.2.1.06.1992

Kratki opis projekta:

Tvrka Studio Nexar d.o.o., 2016. godine aplicirala je na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „E IMPULS“, te je u listopadu 2017. godine, po odluci o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava, te potpisivanju ugovora, započela s provedbom projekta.

Projektom je predviđena nabava programske i računalne opreme neophodnih za proširivanje proizvodnih usluga i optimizaciju poslovnih procesa. Provode se sljedeće aktivnosti: nabava računalne opreme, programskih rješenja kao što su BIM alat, ERP- CRM rješenje, programi i licence za 3d vizualizaciju i pohranu podataka, opremanje radnih mjesta i konferencijske dvorane, te marketinške aktivnosti. Realizacijom projektnih aktivnosti ubrzati će se radni procesi, povećati kvaliteta usluge, smanjiti troškovi te povećati konkurentnost tvrtke na domaćem i stranom tržištu. Završetak projekta planirani je u listopadu 2018. godine.

Cilj projekta: 

Unaprijeđenje poslovnih procesa tvrtke, povećanje kvalitete usluge te porast broja zaposlenih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je optimizacija radnih procesa arhitektonskog projektiranja i vođenja projekata implementacijom BIM software-a za timsko projektiranje u realnom vremenu, uporaba programskih rješenja za kolaboraciju i dijeljenje velikih baza podataka. Provedbom projekta doprinijeti će se povećanju produktivnosti i jačanju konkurentnosti tvrtke. Očekivani rezultati projekta dvije godine nakon njegove provedbe su očuvanje postojećih radnih mjesta, zapošljavanje 4 nova djelatnika te povećanje prihoda za minimalno 15% u odnosu na 2015. godinu.

Ukupna vrijednost projekta: 435.660,01 HRK

Iznos sufinanciran od strane EU: 296.248,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2017. – 01.10.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Zdenka Šarolić, voditeljica projekta; [email protected]

Vesna Brković, koordinatorica provedbe projekta; [email protected]

 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

http://www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/