Etno selo Trakošćan

Godina projekta: 2021.
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Vedrana Kocijan, mag.ing.arh.

Kristina Kozina, mag.ing.arh.

AUTOHTONA ARHITEKTURA BEDNJANSKOG KRAJA

Za potpuni doživaljaj Trakošćana, u podnožju dvorca predviđen je projekt etno sela, prostor na kojem će se prezentirati autohtona arhitektura, lokalna gastronomija i bogata kultura bednjanskog kraja.

Etno selo sastoji se od šest kućica zidanih u stilu autohtone arhitekture, bednjanske hiže, sa ožbukanim prizemljem, drvenim tavanom i krovom od sijena. 

Dvije kućice namijenjene su za prodaju suvenira dok su ostale četiri namijenjene gastro ponudi te imaju uređene terase sa stolovima za posluživanje hrane.