Nacionalni rehabilitacijski centar za spinalne bolesti

Godina projekta: 2018. -2019. Status: projekt Lokacija: Varaždinske Toplice, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.
Karla Dragica Lipej, dipl.ing.arh, ovl.arh.
Anita Antolić, dipl.ing.arh, ovl. arh.
Dorja Prekratić, mag.ing.arh.
Marko Friščić, mag.ing.arh.
Vedrana Kocijan, mag.ing.arh.

 

MEDICINSKA TEHNOLOGIJA:

Biserka Gorski, dipl.ing.arh.

 

BOLNICA NACIONALNOG ZNAČAJA

U sklopu bolničkog kompleksa Varaždinskih Toplica, neposredno uz Terme gradi se nova zgrada Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine kapaciteta 76+5 kreveta. Osnovni idejni koncept izradio je Damir Ivšić, dipl.ing.arh, a autorskom razradom idejnog rješenja funkcionalnih cjelina unutar zgrade, te oblikovanja pročelja i okoliša od strane Nexarovog tima Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, i Karla Dragica Lipej, dipl.ing.arh, definirano je konačno idejno rješenje, prema kojem je izrađena projektna dokumentacija idejnog, glavnog i izvedbenog projekta.

Zgrada nacionalnog centra površine je 6.720 m2, a smještena je na izrazito strmom terenu, čija je konfiguracija iskorištena za formiranje više multifunkcionalnih vanjskih prostora za boravak bolesnika i provođenje terapije. Kako su pacijenti centra primarno stacionarni pacijenti s teškim traumama, potrebno im je osigurati specijalnu skrb, ali i poticajno okruženje koje će blagotvorno utjecati na njihov psihofizički oporavak. Iz tog razloga fizikalna terapija provodi se u prostranim, dobro osvijetljenim prostorima, koji su velikim stijenama povezani s terasom, odnosno dvorištem, a krovni vrt je direktan produžetak apartmana u kojima pacijenti vježbaju vještine samostalnog življenja prije otpusta iz bolnice.

Spinalni odjel Specijalne bolnice Varaždinske Toplice jedini je odjel u Hrvatskoj koji zbrinjava spinalne bolesnike bilo ozljede ili bolesti leđne moždine s teškim funkcionalnim deficitom: tetraplegije i paraplegije. Počeci rada Odjela sežu unazad 30 godina, a sredinom 1980. godine uskom suradnjom s kirurškim i neurološkim klinikama, prije svega s Traumatološkom klinikom iz Zagreba, počinje integralni pristup liječenju i rehabilitaciji spinalnih bolesnika. Velika prednost dana je izobrazbi kadrova tako da polaze edukaciju u rehabilitacijskim centrima u Europi (Austriji, Francuskoj, Engleskoj) što je i dalje praksa Odjela. Danas je Spinalni odjel postao baza za edukaciju specijalizanata iz fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuta, medicinskih sestara i suradnika u zdravstvu za cijelu Hrvatsku, ali i za područje Europe što je potvrđeno dobivenim certifikatom Europskog odbora specijalista. Rad Spinalnog odjela nastavit će se u daleko kvalitetnijim uvjetima u suvremeno opremljenoj novoj zgradi, koja će postati jedinstveno referentno mjesto za cijelu Hrvatsku.

 

Informacije iz medija:

HRT vijesti , PLIVAzdravlje , eVaraždin , Varaždinska županija