Terminal za brodove na kružnim putovanjima, Dubrovnik

Godina projekta: 2016. Status: natječaj Lokacija: Dubrovnik, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Anita Antolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Uroš Vasiljević, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Vedrana Biškup, mag.ing.arh.

PROŽIMANJE NASLIJEĐA I BUDUĆNOSTI

Dubrovnik je grad koji već stoljećima održava status metropole Jadrana. Od središta Dubrovačke republike do centra turizma, filmske industrije i kulture na hrvatskoj obali, posljednjih godina pod opasadom od stalne navale turista i kruzera za čije se potrebe planira terminal površine gotovo 33 000 m2.

Zidine i Stradun su njegova dva najprepoznatljivija obilježja. Preuzimanjem ta dva koncepta dolazi do  translatacije zidina u opnu pročelja koja objedinjuje cijelu zgradu terminala, trgovačkog centra i kolodvora, te prodora introvertirane gradske uliice na kojoj se odvija trgovina kroza zgradu. Kao što Stradun završava na arsenalima, tako novi stradun završava na otvorenom prostoru, samo na koti ozelenjenog krova sa temom mediteranskog vrta i pogledom na more. Novi stradun svojim denivelacijama reflektira dubrovačke skalinade i na taj način se povezuje sa memorijom mjesta.