Gradska knjižnica Ivanec

Status: projekt Lokacija: Ivanec, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh., ovl.arh.
Marko Friščić, mag.ing.arh.

IGRAONICA ZA UMOVE

Vođeni promjenom fokusa Gradske knjižnice Ivanec koja se s pozicije nosioca glavnine društvenih i kulturnih događanja u gradu, posljednjih godina sve više usmjerava na sadržaje za djecu i mlade, prostor knjižnice osmišljen je na način primjeren glavnoj knjižničnoj funkciji i produženom boravku djece. Tako su u prostoru gradske knjižnicu smiještene čitaonica, dječji odjel sa igraonicom, radni prostori za zaposlenike i korisnike te prostori za knjižničku građu kapaciteta cca 35.000 knjiga.

Prizemlje je veličine cca 260 m² korisnog prostora i predviđeno je za smještaj operativnih prostora knjižnice te tehničkih prostora i sanitarija. U podrumskoj etaži, bez direktne veze s prostorom knjižnice, predviđena je arhiva rijetko korištene građe i prostor za pohranu uredskog materijala i spisa, ukupne veličine cca 30 m². Ograničeni prostor projektirani je i opremljen na način da omogućava komotan boravak korisnika, a arhivska funkcija svedena je na nužne parametre te smještena na način da ne opterećuje prostor. Zbog lošije lokacije i razmjerno lošeg zatečenog stanja vodilo se računa o artikulaciji pročelja u prizemlju zgrade i oblikovanju ulaza kako bi se vizualno naglasila funkcija prostora i novoformirani ulaz.

Dizajn interijera, osim zadovoljavanja prostornih i funkcionalnih parametara, integrirao je lokalne znamenitosti i brend grada u prepoznatljivi i dopadljivi prostor.