Hotel Savska

Status: natječaj Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh., ovl.arh.
Marko Friščić, mag.ing.arh.
Vedrana Kocijan, mag.ing.arh.
Martina Gladović, mag.ing.aedif.

VIZURE GRADA

Suvremen i atraktivni hotel projektirani je kao hotel visoke kategorije 4*  prilagođen povijesnim karakteristikama mikrolokacije, čuvajući vizuru Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.

Sadrži 220 soba, restoran sa 300 sjedećih mjesta,  te 238 parkirna mjesta u garažama. Od dodatnih sadržaja projektirana je konferencijska dvorana, fitness centar, spa, vanjski bazen sa sunčalištem, ozelenjena krovna terasa, te dućan široke potrošnje.