Trg u Margečanu

Status: projekt Lokacija: Margečan, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Karla Lipej, dipl.ing.arh., ovl.arh.

Marko Friščić, mag.ing.arh.

Mario Herak, struč.spec.ing.aedif., ovl.ing.građ.

Martina Gladović, mag.ing.aedif.

 

MALI TRG VELIKIH AMBICIJA

Margečan je mala sredina u srcu nekadašnje ‘’doline vitezova’’ koja se protezala od Bele do Ivanca. Specifičan geografski položaj uvjetovao je dinamičan povijesni razvoj ovog mjesta koji se očituje kroz bogat fond materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Trg, smješten u samom središtu mjesta, zamišljen je kao spona između tradicije i budućeg suvremenog razvoja.

Na prostoru od svega 2.800 četvornih metara smjestio se ambiciozan sadržaj koji okuplja sve funkcije koje Margečanu nedostaju - prostor za okupljanje građana, prostor za odmor i rekreaciju, sportsko igralište, dječje igralište i školski trg.

Kako različiti sadržaji ne bi prostorno konkurirali jedni drugima trg je zoniran prvo vertikalno, kroz nekoliko platoa koji prate pad terena, a potom i horizontalno čime je podijeljen na društvenu zonu i zonu sporta, igre i rekreacije. Središnja staza koja istovremeno dijeli i povezuje ove dvije zone uvodi visoko zelenilo duboko u prostor trga te veže na sebe sadržaje namijenjene odmoru. Posebnu čar prostoru daju umjetničke instalacije u obliku paviljona i cvjetnih žardinjera načinjene od pletene vrbove šibe, što je reminiscencija na nekad izrazito aktivnu tradiciju pletenja košara u Margečanskom kraju. Trg bi u konačnici trebao biti završna točka planirane šetnice uz rijeku Bednju i time okruniti priču o povijesti i kulturi Margečana ispričanu kroz arhitektonsku promenadu prirodnim i izgrađenim prostorom.