Vidikovac Vukovoj

Godina projekta: 2020. Status: Projekt Lokacija: Klenovnik, Hrvatska
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh.

Marko Friščić, mag.ing.arh.

ZAGORJE NA DLANU

U malom selu Vukovoj u neposrednoj blizini naselja Klenovnik gradit će se vidikovac na koti od 490,50 m, visok 20 m. Kao jedan od pilova u nizu, na putu od crkvice sv. Vuka do dvorca Klenovnik, pružat će pogled na cijelu trasu povijesti tog područja kao i prirodnih bogatstva Zagorja.

Vidikovac će biti izgrađen u skladu s vremenom od održivih materijala poput drva i čelika, bojama kojima se u potpunosti uklapaju u svoju okolinu.