Zona Korešnica

Godina projekta: 2020. Status: natječaj Lokacija: Split
Projektni tim

Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

Marko Friščić, mag.ing.arh.

Vedrana Kocijan, mag.ing.arh.

Kristina Kozina, univ.bacc.ing.arh.

Martina Gladović, mag.ing.aedif.

Mario Herak, struč.spec.ing.aedif.

RJEŠENJE ZA VISOKU KVALITETU ŽIVOTA

 

Idejnim urbanističkim rješenjem pomiruju se različiti tipovi sadržaja (stambeni, društveni, sportski) sa izrazito zahtjevnim terenom i pritom se stvara naselje po mjerilu čovječa uvažavajući prirodne i klimatske čimbenike.

Stambene zone smještene su na uzvišenjima, na blažem terenu s dobrim osunčanjem i pogledom prema moru. U centralnom dijelu naselja smješteni su javni sadržaji čija se tipologija lakše prilagođava strmom terenu.

‘Utapanjem’ javnih sadržaja u zelenilo ostvaruje se direktna vizualna veza između istočne i zapadne stambene zone naselja, dok javni sadržaji otvaraju svoja pročelja uglavnom prema potezu pješačko - biciklističkih staza koji presjeca naselje u smjeru sjever - jug.

Ovakav pristup stavlja u prvi plan kvalitetu stanovanja, a javne sadržaje okuplja u svojevrsni ‘’Low Line’’ - pješačko - biciklističku transverzalu koja povezuje sve veće i manje društvene, sportske i rekreativne sadržaje. Na taj način, tek ulaskom u središte naselja doživljava se njegov pravi urbanitet.