Usluge

Projektiranje Konzalting/izbor Basic Standard Premium Premium 2
  "Right track workshop"    
  Vođenje projekta    
Provjera projektnog zadatka  
Studija izvedivosti      
Idejno rješenje - 1 varijanta        
Idejno rješenje - 2 varijanta        
Idejno rješenje - 3 varijanta      
  Ishođenje posebnih uvjeta  
Glavni projekt s procjenom visine investicije - sve struke osim geodezije  
Glavni projektant  
Troškovnik s projektantskim cijenama      
  Ishođenje potvrda glavnog projekta
  Ishođenje ostalih potrebnih akata - vlasnički list i sl.  
  Ishođenje građevinske dozvole  
Izvedbeni projekt mj 1:50    
Plan armature 1:50    
Plan oplate 1:50      
Sheme stolarije i bravarije      
Izvedbeni troškovnik za ugovaranje      
  Priprema tender dokumentacije    
  Analiza pristiglih ponuda izvođača    
Projektantski nadzor tijekom izvođenja      
Stručni nadzor tijekom izvođenja        
Koordinator 1 i 2 zaštite na radu        
  Konzalting - prijava gradilišta, uvođenje u posao, provjera ugovora      
  Optimizacija izvedbe i nabava opreme      
  Financijski nadzor      
Javite nam se

Pripremate novi projekt? Mi Vam možemo pružiti stručnu pomoć, obratite nam se s povjerenjem!